האתר Dating10.co.il הוא אתר הכרויות בחינם לשימוש אישי, פתוח לגלישה, הרשמה ושימוש בחינם, ללא תשלום.
על כל שאלה, הערה או בקשה יש ליצור קשר עם מנהלי האתר – ליצירת קשר לחץ כאן.
מסמך זה מהווה הסכם משפטי בין אתר “Dating10.co.il” (להלן: “האתר”) לבינך (להלן: משתמש באתר).
מעתה ואילך הסכם זה ירשם בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לשני המינים, זכר ונקבה בצורה שווה.
על ידי הגלישה או/ו הרשמה ושימוש  באתר “Dating10.co.il”  הינך מסכים ומתחייב לכל התנאים הרשומים בתקנון להלן באופן בלתי מסויג:

1.הנך מסכים:
א. לא להתחזות לאדם ו/או לגורם או לישות אחרת. לא לתת פרטים כוזבים או שגויים. כמו כן הנך מתחייב לספק פרטים אמיתיים נכונים ומדויקים על עצמך ולעדכן כשצריך כפי שטופס ההרשמה דורש.
ב. לא להשתמש במספר טלפון ו/או אימייל של צד ג’ או גולש ו/או אדם אחר ו/או בשמו ללא רשותו  או ידיעתו ו/או הסכמתו המפורשת בכתב. כמו כן הנך מאשר כי מספר הטלפון והאימייל שמופיע באתר הוא על שמך ולשימושך האישי בלבד.
ג.  לא להעביר מידע נתונים תוכן או חומר אחר שאינם חוקיים או הפרת זכות יוצרים על גולש או חברה כל שהיא באמצעות האתר במישרין או בעקיפין.
ד.  לא לשדל משתמש אחר ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או שעלולה לגרום נזק במתכוון ובין שלא מתכוון.
ה. לא לפרסם ו/או לעלות תמונות ערום או תכנים פורנוגרפים, תמונות של מפורסמים או כל תמונה של אדם או גולש אחר ללא ידיעתו או הסכמתו המפורשת בכתב .
ו. לא לשלוח הודעה אשר יש בה משום הוצאת דיבה ו/או לשון הרע או חומר או תוכן אחר שאינם חוקיים  ו/או מפרים הסכם או התחייבות או זכות כל שהם ו/או מזיקים  ו/או מאיימים ו/ או גסים ו/או מטרידים ו/או גזעניים ו/או משמיצים ו/או עלולים לעלות כדי הפרת פרטיות של אדם או גולש אחר.
ז. כמו כן ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי התוכן וההודעות המופיעים באתר הם באחריותם הבלעדית של המשתתפים והגולשים באתר.  והנך מאשר כי ידוע לך ואתה מסכים לכך, כי בשימוש באתר אתה עלול להיות חשוף למידע שגוי, מטעה, פוגעני, בלתי חוקי, וכד’, וכי לא יהיה לך טענה דרישה או תביעה כל שהיא בעניין זה מאתר Dating10.co.il.
ח. לא להעלות משחקי פירמידה, תחרויות מכתבי שרשרת לערוך סקרים או להעלות קבצים כל שהם, או וירוסים בצורה ישירה או במסווה של הודעות תוכן. או למחוק לפגוע לשבש או להתערב להתנגד לנכתב באתר או לפרסומת ו/או למידע מסחרי, או לנסות לפרוץ לאתר או לנסות לפגוע בו לנסות לערער את יציבות האתר לתקוף את האתר במתקפת דואר אלקטרוני.
ט. כמו כן ידוע לי כי אתר Dating10.co.il, רשאי אך לא חייב, להסיר ו/ או למחוק פרופיל ו/או הודעה או חלק ממנה , שלפי שקול דעתו הבלעדי של אתר Dating10.co.il או של מי מטעמו, אשר יש בה משום פגיעה, נושא מגונה, לשון הרע, פגיעה בפרטיות, ניבול פה, השמצה, או איסור על פי דין ו/ או הסכם, מפורש או מכללא, ו/או להפסיק פעילותו של משתמש בשירותיה, באופן מיידי חד צדדי ללא הודעה מראש, אם לא יעמוד בתנאי  הסכם זה , לרבות חסימת שם משתמש בדואר אלקטרוני, סילוק מהאתר, ולא יהיה לך כמשתמש טענה או דרישה  או תביעה כל שהיא  בעניין זה מאתר Dating10.co.il.
י. הסכמתך לתנאי השימוש באתר כוללת בין היתר גם הסכמתך שהפרופיל שיצרת ימחק ע”פי בקשתך מפורשת רק אחרי 3 חודשים ולא מוקדם יותר.

2. הגבלת רישום
מאחר ואתר Dating10.co.il מוגבל לגילאי 18 ומעלה, אתר Dating10.co.il או מי שמטעמו לא יישא באחריות כל שהיא בגין פגיעה בקטינים מתחת לגיל 18 על ידי מפגשים או קשרים שייווצרו בין קטין לבוגר בעזרת האתר אתר Dating10.co.il.

3. אחריות
הנך מסכים לכך שהשימוש באתר  Dating10.co.il אינו אחראי בכל דרך שהיא אם במפורש ואם במשתמע לרבות תקינות השירות או לתוצאות שייגרמו לך או לגוף אחר עקב שימוש באתר. או תקינות האתר עקב בעיות תוכנה או באגים או תרגום טקס שהזנתה או איכות עריכת המשפטים, שגיאות כתיב, או מחיקת המידע עקב טעות שלנו, או שגיאת כתיב, או טעות שנגרמה עקב רשלנות צד ג’, או וירוסים שיוריד גולש למחשב שלו ו/או לכל מחשב אחר.

4. שימוש בצאט מצלמה
כמשתמש באתר  Dating10.co.il ובצאט מצלמה ידוע לך והינך מסכים לכך כי אין אתר Dating10.co.il אחראי לאיכות שידור ולתוכן המועבר באמצעות צ’אט מצלמה. כמו כן האתר שומר לעצמו את הזכות לא לחבר גולש לצ’אט מצלמה או לנתקו על פי שיקולו.

5. דואר אלקטרוני
כגולש וכרשום באתר Dating10.co.il הנך מסכים לקבל דואר אלקטרוני הכולל הודעות המתקבלות באתר באופן שוטף וגם בנוגע לאירועי האתר השונים כחלק בלתי נפרד משירותי האתר, כמו כן אני מצהיר שאני מסכים לקבל הודעות פרסומת לפי סעיף 30א’ לחוק התקשורת בזק ושידורים (“חוק  הספאם”). כחלק משירותי האתר. למעבר לחוק ספאם לחצו כאן. עם ביטול הכרטיס ו/או הקפאת הכרטיס יופסקו שליחת ההודעות על ידי אתר Dating10.co.il.

6. ביטול או הקפאת הפרופיל
א. למנהלי האתר מותר למחוק או לשנות את הפרופיל של הגולשים ללא הודעה מוקדמת.
ב. משתמש באתר אשר מעוניין להקפיא או למחוק פרופיל יידרש לשלוח בקשה בעמוד זה – לחץ כאן
ג. יש לשים לב לסעיף זה: הסכמתך לתנאי השימוש באתר כוללת בין היתר גם הסכמתך שהפרופיל שיצרת ימחק ע”פי בקשתך מפורשת רק אחרי 3 חודשים ולא מוקדם יותר

7. שיפוי אתר Dating10.co.il
הנך מאשר ומסכים לכך וידוע לך ככותב ו/או משתמש ו/או שולח הודעות לשפות את אתר Dating10.co.il  לרבות  את החברה עובדיה מנהליה בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה, ובכלל זה שכר טרחת עו”ד והוצאות משפט, עקב  הפרת תנאי שימוש אלה, ו/או בגין הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיה על ידי צד ג’ עקב הפרה של הוראה  מההוראות האמורות בתנאי שימוש אלה. כמו כן אתר Dating10.co.il רשאי וזכאי  לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

8. קניין רוחני
ידוע לי ואני מסכים לכך ללא שום הסתייגות כי כל זכויות היוצרים באתר Dating10.co.il הן של בעליו החוקיים של האתר לרבות עיצובו, ישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב, וכל חומר הכלול בו- הינן רכושה הבלעדי של “האתר”  בלבד ו/או ספקי התוכן שלה,ו/או שותפים עסקיים, אין  לתרגם, להציג בפומבי, להפיץ, ולהעתיק או למסור לצד שלישי להשתמש בסימני המסחר, אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו, שם המתחם של האתר, בלא הסכמתה המפורשת של בעלי האתר בכתב ומראש. כמו כן אתר Dating10.co.il שומרת לעצמו את הזכות לשנות את תנאי ההרשמה לפי שקול דעתו , ללא התראה או קבלת והסכמת הגולש ו/או המשתמש באתר.

9. הערות נוספות
א. הזהרה לגולשים: ההרשמה לאתר Dating10.co.il הינה חופשית, וחלק מהתוכן באתר נכתב על ידי גולשי האתר. עקב כך לא מן הנמנע כי שמסיבות כאלה ואחרות חלק מהמידע באתר אינו עדכני, נכון או רלוונטי. כל אחד מגולשי האתר ראשי לבחור האם לקרוא ולהתייחס למה שכתוב באתר. אין באפשרותכם לבוא בטענות למי ממנהלי האתר או למי שכתב על המידע אותו קראתם.

ב. אתר Dating10.co.il ומנהליו אינם אחראים בצורה כזו או אחרת על הפרסומות המופיעות בו. למנהלי האתר אין שליטה אבסולוטית על התוכן ו\או הודעות הפרסום המופיעות בעת גלישתכם באתר או באתרים חיצוניים הקשורים אליו. למנהלי האתר אין אפשרות לשלוט על תוכן הנכתב על ידי גולשי האתר. במידה ויש לכם תלונות או הערות באפשרותכם לפנות אל מנהלי האתר במייל או דרך כפתור “צור קשר” באתר וליידע אותם על כך. מנהלי האתר אינם אחראים על מסרים שיווקים או על כדאיות המוצרים אשר מופיעים בפרסומות באתר. מנהלי האתר אינם אחראים בצורה כל שהיא על כל סוג של נזק ישיר או עקיף למי מגולשי האתר – הגלישה באתר והשימוש במודעות הפרסום הינם על אחריותכם בלבד.

ג. במידה ויש לכם טענות או הערות לגבי הפרסומות המופיעות בעת הגלישה באתר, על הגולשים לפנות אל צד שלישי שהוא הגוף המפרסם את המודעה וממנו רכשתם\תרכשו\רוכשים את המוצר\השירות.

ד. מנהלי האתר עושים את כל שביכולתם על מנת שאופי המודעות ותוכנם יותאמו בצורה כזאת או אחרת לאופי ולגילם של הגולשים בו. כל פניה או טענה שתוגש למנהלי האתר לגבי אי התאמת התוכן תישקל ברצינות. אך אם זאת, אין כאן כל התחייבות מצידם של מנהלי האתר לשנות זאת.

ה. למנהלי האתר יש את הזכות הבלעדית לעשות שינויים מכל סוג או להפסיק את פעילות האתר באופן חלקי או באופן שוטף ללא התראה מוקדמת. מנהלי האתר אינם מתחייבים שלא יהיו בעיות או אי נעימויות כתוצאה מגלישה באתר, אם זאת מנהלי האתר עובדים בכדי לאפשר לאתר לעבוד באופן רציף ותקין אך הם אינם מתחייבים על תוצאות מוגדרות או הצלחה מלאה.

ו. בתור נרשם ומשתמש באתר מרגע הלחיצה על הכפתור עם המילה “שלח”, הינך מצהיר כי קראת, הבנת והסכמת לכל התנאים הנכתבים לעיל ולמדיניות של האתר.

10. דין ומקום שיפוט
על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל,  לבתי המשפט בחיפה תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת מהסכם זה או הנוגעת לו.